Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 28 april 2011

David Wilkerson: Ett allvarligt brådskande profetiskt budskap.

En stor gudsman och profet har fått flytta hem till Herren 2011-04-27.

Saknaden är stor, men också tacksamheten till Herren över allt det han har fått uträtta, som har varit till så stor välsignelse och vägledning för miljontals människor världen över.
******************************
Läs mer om David Wilkerson här.

måndag 25 april 2011

Halleluja! Lova HERREN min själ!
Psalm 146  
"Jag vill lova HERREN så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till.
Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. När deras ande lämnar dem, vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet.
Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till HERREN, sin Gud,  till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, till honom som är trofast för evigt, som skaffar rätt åt de förtryckta och ger bröd åt de hungriga.
HERREN befriar de fångna, HERREN öppnar de blindas ögon,
HERREN reser upp de nerböjda, HERREN älskar de rättfärdiga, 
HERREN bevarar främlingar och styrker faderlösa och änkor, men de ogudaktigas väg gör han krokig. 
HERREN är konung i evighet, din Gud, Sion, från släkte till släkte.
Halleluja!

söndag 24 april 2011

Uppståndelsekraften - Guds Helige Ande!

Jesus lovar sända Hjälparen
Joh. 14:15-18 ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot.
Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.”

lördag 23 april 2011

Världsomspännande superkyrka, av David Wilkerson.

Från David Wilkersons bok ”Synen”. Bokens hela budskap dateras till 1973.

"Genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och romersk-katolska kyrkan bildas en världsomspännande superkyrka. Man gör även gemensam sak politiskt. På så sätt blir den kyrkan en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen.
Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet.
Denna mäktiga kyrkounion engagerar sig djupt i socialt arbete, väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet.
Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov och kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna.
 

fredag 22 april 2011

Guds budskap till de oförberedda, av David Wilkerson.

Från David Wilkersons bok ”Synen”. Bokens hela budskap dateras till 1973.

Vi håller på att lämna sötebrödsdagarna och gå in i den tidsålder som Bibeln beskriver som ”begynnelsen till födslovåndorna”. Jesus själv varnade för en ”stor vedermöda” som skall komma över jorden och vars like världen aldrig tidigare skådat.

Guds budskap till de förberedda, av David Wilkerson.

Från David Wilkersons bok ”Synen”. Bokens hela budskap dateras till april 1973.

Det har varit ett bra år för dåliga nyheter. Våra dagliga tidningar verkar nästan innehålla mer skrämmande dikt än sanning. Vi får vår dagliga nyhetsdos om höjda livsmedelspriser, underlig väderlek, energikriser och rekordartade oväder och översvämningar som hemsöker världen.

torsdag 21 april 2011

Det är fullbordat!


Kristus friköpte oss från
lagens förbannelse.
 ”Bibeln varnar för avfall på olika sätt. Risken att fastna i religiösa traditioner med många gånger hedniskt ursprung är minst lika stor som det nu allt mer populära; att anamma ett judiskt levnadssätt över sina liv.

söndag 17 april 2011

Smörjelsen bryter oken och Sanningen skall sätta oss fria!

Hes. 34:25-27 ”Jag skall sluta ett fridsförbund med dem. Jag skall göra slut på vilddjuren i landet, så att man tryggt kan bo mitt i öknen och sova i skogarna. Jag skall låta dem själva och landet runt omkring min höjd bli till välsignelse.
Jag skall låta det regna i rätt tid, regnskurar av välsignelse. Träden på marken skall bära sin frukt och jorden skall ge sin gröda och själva skall de bo trygga i landet.
De skall inse att jag är HERREN, när jag bryter sönder deras ok och räddar dem från de människor som har hållit dem i slaveri.”

Joh. 8:31-32 ”Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

Äkta eller förvanskat evangelium.

Här följer en del undervisning om de nyandliga tekniker som mer och mer håller på att invadera våra kyrkor och församlingar i dag.

http://bibelfokus.se/sv/print/190

torsdag 14 april 2011

Cat and Dolphins playing together!En modig liten katt som gosar med de stora delfinerna!

söndag 3 april 2011

Katolicismen i Bibelns och historiens ljus!

Mycket klarläggande undervisning om skillnaden mellan kristen, evangelisk tro och katolsk tro.

Guds Ord, Bibeln allena är rättesnöret för en sann kristen evangelisk tro!

MP3 Stig Abrahamsson:
http://bibelfokus.se/sv/print/90

Text:
http://media.bibelfokus.se/docs/Stig_Anderasson_katolicismen.html

fredag 1 april 2011

Koltrastens härliga vårtoner!Ps. 145:21 "Min mun skall förkunna HERRENS lov,
och allt som lever skall lova hans heliga namn alltid och i evighet."

Ps.104:10-12 "Du lät källor flyta fram i dalarna, mellan bergen tog de sin väg. De vattnar alla markens djur, vildåsnorna släcker där sin törst. Vid dem bor himlens fåglar, från trädens grenar höjer de sin röst."

Matt. 6:26-27 "Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?"