Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 12 september 2015

Nyheter från Israel 2015-09-11

Inga kommentarer: