Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

måndag 21 juli 2014

Intervju med Benjamin Netanyahu 2014-07-20Netanyahu's Full Interview in CNN: July 20, 2014

Publicerades den 20 jul 2014
Prime Minister of Israel in an interview with CNN about the Gaza conflict.

Gud välsigne Israel!

Inga kommentarer: