Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 20 juli 2014

Hamas, Hitler - och den växande svenska antisemitismen.

Hamas och Gaza
Källa:Tidskriften Flammor 
Publiceringsdatum: 2014-07-15 Författare: Holger Nilsson

Citat:"Terroristorganisationen Hamas är återigen aktuell genom konflikten kring Gaza. Deras mål är att utplåna Israel. Hur någon kan stödja dem är obegripligt.

Hamas är arvtagare till Hitlers arabiska vänner.” Dessa ord är inte våra. Det är rubriken på en artikel skriven av Lisbeth Lindeborg som är fil. dr i statsvetenskap.
******* 
Reflektion: Det är en stor skam för Sverige att Hitlers arabiska arvtagare tillsammans med övriga antisemitiska grupperingar, fritt får demonstrera sitt judehat och sitt ensidiga stöd för Gaza och terrororganisationen Hamas. 
Detta är helt klart hets mot folkgrupp!
Svensk nyhetsrapportering bemödar sig inte om att ta reda på sanningen om 
Israel-Gaza-konflikten, utan styrs av vad som är tillåtet att rapportera om enligt den 
"politiskt korrekta maffian". 

*******


Nedanstående text är ett utdrag ur kapitlet ”Fienden i söder”
från boken ”Israel och dess fiender” av Holger Nilsson:

Citat: ”Hamas är en avknoppning av det Muslimska brödraskapet och bildades 1988.
Genom detta har Israel fått en fiende i sitt närmaste grannskap. Redan i inledningen
till Hamas stadgar från augusti det året framgår tydligt deras huvudinriktning:

”Israel kommer att existera och kommer att fortsätta att existera tills islam kommer att
förinta det, precis som det tidigare förintade andra.”

Citat: "Hamas högste politiske ledare Khaled Mashaal är lika bestämd i sin uppfattning
av synen på Israel: ”Från floden till havet, från norr till söder, detta är vårt land,
vårt fosterland. Vi avstår inte en tum av det. Israel är illegitimt och
kommer så att förbli för all framtid. Det tillhör oss och inte sionisterna.”

Citat: "Målsättningen för Hamas är alltså uttalad – Israels utplånande.
Innan man når fram till detta verkar deras nöje vara att försöka döda
så många israeler som möjligt. Raketbeskjutning från Gaza har varit en
flitig sysselsättning under åren som ligger bakom.

Israel svarar ibland med att gå till offensiv för att eliminera denna beskjutning.
Den 27 december 2008 startade Israel en sådan motoffensiv, den gick
under namnet ”Operation Gjutet bly”. Efter ett par veckor, den 17 januari,
drog man sig tillbaka. Effekten av den var att raketbeskjutningen minskade,
utan att för den skull upphöra helt.

Gaza är ett problem styrt av en terroristorganisation. Livet i Gaza är inte lätt för dem
som inte delar Hamas grundläggande inställning. Åtskilliga Gazabor har fått
smaka på vad det vill säga att falla i onåd hos denna terroristregim. Man kan
till exempel nämna, att sedan Hamas statskupp i Gaza 2007, har hälften av
de kristna i Gaza flytt. Juldekorationer och krucifix är förbjudna.
Hamas har uttalat mordhot mot de kristna och 2007 mördades den siste
kristne bokhandlaren i Gaza.

Gaza är ju ett problem för Israel, det är uppenbart. Även Egypten har problem
med det Hamasstyrda Gaza. Egypten har en säkerhetsmur gentemot Gaza.
Att Israel har spärrat sin gräns emot Gaza, det har vi hört åtskilligt om.
Det vi inte hör så mycket om, är att Egypten också har det. Det borde mana
till eftertanke att även Egypten har byggt en sådan mur.

Hade det varit problemfritt att ha det Hamasstyrda Gaza som granne, hade ingen
sådan avspärrning behövt finnas, varken gentemot Israel eller Egypten.
Detta innebär inte att det inte finns gränsövergångar. De måste finnas för
de transporter av dagligvaror som måste föras in. Detta sker mestadels
genom Israels försorg, då en mängd av lastbilar förser Gazaborna med det
som är livsnödvändigt.

Israel ger också sjukvård åt dem som inte kan få den adekvata vården inne i Gaza.
Naturligtvis måste de Gazabor, som på detta sätt kommer in från Gaza,
noga kontrolleras av säkerhetstjänsten, detta för att förhindra terrorister att
komma in på israeliskt område.

Man kan tycka att detta borde få sitt stöd av alla i Gaza, men inte så. Hamas ser inte
på detta med blida ögon. Därför har man på Gazasidan upprättat en egen
kontrollstation för att hindra hjälpsökande att nå fram till israelisk hjälp.
I Hamas kontroll av Gazaborna som vill söka vård och hjälp i Israel, förekommer
hot och trakasserier, detta med syftet att de inte skall söka hjälpen i Israel.
Detta kan då leda till att Gazabor dör, istället för att få komma
in i Israel och få sjukvård.

Tala om grymhet! Hamas verkar inte bry sig om den befolkning som man regerar över.
Detta är en sida som också blott sällan eller aldrig kommer fram i media.
Här utmålas Israel som den stora skurken.

Om vi hade fått allsidigare belysning av Gazaproblemet, hade vi samtidigt
haft en annan förståelse för Israels agerande. Vi borde också försöka sätta oss
in i Israels situation.

Vi skulle också kunna göra ett tankeexperiment. Låt oss tänka att från en 
av våra grannländer har det skjutits tusentals raketer in mot vårt land 
och vår befolkning. 
Skulle vi stillatigande se på detta utan att vidta några åtgärder? 
Knappast. Alltså borde det åtminstone finnas intresse av att försöka sätta 
sig in i Israels situation. 
En del verkar inte ens intresserade av att försöka göra det."


Inga kommentarer: