Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 27 september 2012

Saliga visshet!1. Saliga visshet, Jesus är min
Himmelens glädje fyller mitt sinn
Född av hans ande, ren i hans blod
får jag förtröstan, styrka och mod

Kör:
Han är min glädje, han är min sång
honom jag prisar livsdagen lång
Han är min glädje, han är min sång
honom jag prisar livsdagen lån


2. Allting jag uppgav, allting jag vann
Strålande morgon för mig upprann
Inom mig hör jag änglar ge bud
tala om nåd och kärlek från Gud

3. Saliga visshet, ljuvliga ro
Nu jag hos Jesus vilar i tro
väntar vad intet öga har sett
väntar vad Herren själv har berett

Inga kommentarer: