Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 6 november 2015

Nyheter från Israel 2015-11-06

Inga kommentarer: