Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 9 december 2016

Jag hör Hans röst i mitt eget bröst, och Han säger att jag är Hans!  1 Jag kom till Hans lustgård allén,
medan daggen låg kvar på var blomma.
Och en röst jag hör som mig salig gör :
Du får till mig nu komma !

Kör: Å, jag hör Hans röst i mitt eget bröst,
och Han säger att jag är Hans.
Sorg och oro : Fly för den glädje ny,
vars like där aldrig fanns.


2 Han kallar med stämma så mild,
så att fåglarna upphör att sjunga.
För den melodi med Guds kärlek i
flyr alla tankar tunga.

3 I lustgården dröja jag vill,
men där utanför ropar mig nöden.
Och Han ber mig gå till de fallna små,
för dem Han gick i döden.

******************************

Joh. 6:35 ”Jesus svarade: »Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall aldrig törsta.
36 Men det är såsom jag har sagt eder: fastän I haven sett mig, tron I dock icke.

37 Allt vad min Fader giver mig, det kommer till mig; och den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen icke kasta ut.
38 Ty jag har kommit ned från himmelen, icke för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja, som har sänt mig.

39 Och detta är dens vilja, som har sänt mig, att jag icke skall låta någon enda gå förlorad av dem som han har givit mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen.
40 Ja, detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom, han skall hava evigt liv, och att jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.»


Inga kommentarer: