Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 11 december 2016

Kärlek till Sanningen är kärlek till Jesus Kristus och Hans Ord!Att ha kärlek till Sanningen är avgörande för var vi kommer att tillbringa evigheten. Den som förvränger Guds Ord har inte kärlek till Sanningen utan föraktar Guds Ord. Förakt för Guds Ord leder till undergång! Jes. 30:8-18

Vi ska i kärlek hålla fast vid Sanningen och växa till i Kristus!
Ef. 4:14 ”Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.
15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.
16 Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.”

Vi får aldrig förfalska Guds ord utan vara noga med att hålla oss till Ordet som det står i Bibeln!
2 Kor.4:1 ”Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet.
2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.
3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade.
4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet - han som är Guds avbild.

5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.
6 Ty Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret", han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.”
Skatten i lerkärl
7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.”

Läs mer om: Kärlekens väg i 1 Kor. 13
1 Kor. 13:13 ”Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.”

Laglöshetens människa och tiden för hans framträdande.
2 Thess. 2:1 ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder,
2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.
3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,
4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er?
6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer.
7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.
8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.

9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under
10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.
11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen
12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Gud har utvalt er
13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen.
14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.
15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.
16 Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp,
17 uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning.”

Ur kristna kretsar träder villolärare fram och förvränger Sanningen för att samla människor kring sig själva och vilseleda Guds församling!
Apg. 20:28 ”Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.
29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden.
30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida.
31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.”

Sanningens Ande = Den Helige Ande, Hjälparen, som Jesus har sänt oss.
Joh. 16:5 ”Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du?
6 Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg.
7 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.
8 Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom:
9 om synd, ty de tror inte på mig,
10 om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre,
11 om dom, ty denna världens furste är dömd.
12 Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu.

13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.
14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.
15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.”

Den som lyder Sanningen kommer till Ljuset!
Joh. 3:16 ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.
18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.
19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.
20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.
21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud."

Den som förblir i Jesu Ord skall förstå Sanningen!
Joh. 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar,
32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."
33 De svarade honom: "Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi skall bli fria?"
34 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav.
35 Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid.
36 Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.”

Jesus är ENDA vägen till Fadern, och Han är Vägen, Sanningen och Livet!
Joh. 14:1 ”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.
2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?
3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.
4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni."

5 Thomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?"
6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
7 Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom."
8 Filippus sade: "Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss."
9 Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern?
10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk.”

Synd, bekännelse och frälsning. Jesaja 59
Det Jesaja skriver om i kap.59 är som en beskrivning på hur det står till i Sverige i dag, och i stora delar av världen!
Jes. 59:14 ”Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, det som är rätt kan inte komma fram.
15 Sanningen har försvunnit, och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad.
Detta såg Herren, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns.”

Dom över falsk gudsdyrkan där människor inte vill lyssna till Guds röst utan föraktar Guds ord och vänder sig till avgudar.  Jeremia 7 
Jer.7:23Det bud jag gav dem var detta: "Lyssna till min röst, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så skall det gå er väl."
24 Men de ville inte höra eller lyssna till mig utan följde sina egna tankar och sitt onda, hårda hjärta och vände ryggen till mig, inte ansiktet.

25 Från den dag då era fäder drog ut ur Egyptens land ända till i dag har jag sänt till er alla mina tjänare profeterna, gång på gång har jag sänt dem.
26 Men de ville inte höra eller lyssna till mig. De var upproriska och gjorde ännu mer ont än deras fäder.
27 Du skall säga dem allt detta, men de kommer inte att lyssna på dig, och du skall ropa till dem, men de kommer inte att svara dig.
28 Säg därför till dem: "Detta är det folk som inte lyssnar till Herrens, sin Guds, röst och som inte tar emot tillrättavisning. Sanningen är försvunnen och utrotad ur deras mun."

Den andliga vapenrustningen är väldigt viktig för varje kristen!
Ef. 6:10 ”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.
11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.
13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.
14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar
15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.
16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.
17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.
18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.”

Sann och falsk gudsfruktan. 1Tim.6  
1 Tim. 6:3 ”Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan,
4 så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund, kiv, smädelser och misstankar
5 och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen, och som menar att gudsfruktan är en god affär.
6 Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning.
7 Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån.
8 Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det.
9 Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång.
10 Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

11 Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.
12 Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen.”

1 Tim. 6:17 ”Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av.
18 Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig
19 och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet.

20 Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig, och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det.
21 Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåd vare med er.”

Människorna i de sista dagarna ska älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men inte vilja veta av dess kraft.
2 Tim. 3:1 ”Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.
2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,
3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda,
4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud
5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!”

Det är viktigt att läsa Bibeln och bli fast rotad i Guds Ord för att kunna få vishet och bli frälst genom tron på Jesus Kristus!
2 Tim. 3:14 ”Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det,
15 och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.
16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet,
17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.”

Det är livsnödvändigt för en kristen som vill bli bevarad i tron, att hålla fast vid Sanningen, som är Guds Ord, och inte låta sig luras av lögnprofeter!
2 Tim. 4:1 ”Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike:
2 predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning.
3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.
4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.
5 Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.”

Jakobsbrevet 5:19 ”Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka,
20 så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder.”

Guds levande Ord förblir i evighet!
1 Petrusbrevet 1:22 ”Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta.
23 Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.
24 Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av,
25 men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er.”

Falska lärare träder fram med förödande läror.
2 Petr.2:1 ” Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.
2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.
3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.”

Vandra i ljuset och bekänn era synder, så är Herren trofast och rättfärdig så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet!
1 Joh. brev 1:5 ”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.
6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.
7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.
8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.
9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.”

Vi har lärt känna Jesus när vi håller fast vid Hans bud! 1Joh.brev 2
1 Joh. brev 2:1 ”Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig.
2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.
3 Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud.
4 Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.
5 Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom.
6 Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.”

Älska inte världen och dess lockelser!
1 Joh. brev 2:15 ”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom.
16 Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen.
17 Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.”

Antikrists och antikristers framträdande. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern!
18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.
19 Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.
20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen.
21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen.

22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.
23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.
24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern.
25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet.

26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse.
27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.
28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.
29 Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom.”

Pröva andarna! Varje ande som inte bekänner Jesus, är inte från Gud, det är Antikrists ande!
1 Joh. brev 4:1 ”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.
2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud,
3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.
4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen.
5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem.
6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.”

Tron på Guds Son, allt som är fött av Gud besegrar världen!
1 Joh. brev 5:1 ”Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom.
2 När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn.
3 Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.
4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.
5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?”

Förmaning till trohet mot Kristi budskap
2 Joh. brev 1:6 ”Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken.
7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.
8 Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön.
9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.
10 Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen.
11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.”

Förakt för Guds ord leder till undergång
Jes. 30:8 ”Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt.
9 Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning
10 och som säger till siarna: "Skåda inte!" och till profeterna: "Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting.
11 Vik av ifrån vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels Helige."
12 Därför säger Israels Helige: "Eftersom ni förkastar detta ord och förtröstar på våld och vrånghet och förlitar er på sådant,
13 skall denna missgärning bli för er som ett fallfärdigt stycke på en hög mur,
som buktar ut mer och mer, till dess muren plötsligt rämnar på ett ögonblick.
14 Den krossas som en lerkruka, så skoningslöst att man inte kan finna en skärva stor nog att med den hämta eld från eldstaden eller ösa upp vatten ur dammen."

15 Ty så säger Herren Herren, Israels Helige: "Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka."

2 kommentarer:

Marguerite Petersson sa...

Tack och Herrens Välsignelse!

vdb sa...

Herrens Välsignelse önskar jag dig också, Marguerite!