Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

onsdag 7 januari 2015

Genom allt!Herrens godhet och hjälp


Psalm 34
2 "Jag vill alltid prisa Herren ,
 hans lov ska ständigt
 vara i min mun.
 
3 Min själ ska vara stolt i Herren ,
 de ödmjuka ska höra det
 och glädjas.
  
4 Lova Herren med mig,
 låt oss upphöja hans namn
 tillsammans!
 
 
5 Jag sökte Herren och han svarade mig,
 han räddade mig
 från allt som skrämde mig.
  

6 De som ser upp till honom
 strålar av fröjd,
 deras ansikten behöver inte
 rodna av skam.
  
7 Här är en plågad som ropade,
 och Herren hörde honom
 och frälste honom 
 ur all hans nöd.
 8 Herrens ängel vakar
 runt dem som vördar honom,
 och han befriar dem.

 
9 Smaka och se att Herren är god!
 Salig är den som flyr till honom.
 
10 Vörda Herren , ni hans heliga,
 för de som vördar honom
 saknar ingenting.
  
11 Unga lejon lider nöd och hungrar,
 men de som söker Herren saknar inget gott.

12 Kom, barn, lyssna till mig!
 Jag ska lära er att vörda Herren .

   
13 Är du en människa 
 som älskar livet
 och vill se goda dagar?
  
14 Vakta då din tunga
 från det som är ont,
 dina läppar från att tala svek.
  
15 Undvik det onda och gör det goda,
 sök friden och följ den.
 
 
16 Herrens ögon är vända 
 till de rättfärdiga
 och hans öron till deras rop.
 
17 Men Herrens ansikte
 är emot dem som gör det onda,
 för att utplåna minnet av dem
 från jorden.

18 De rättfärdiga ropar
 och Herren hör,
 han räddar dem ur all deras nöd.
  
19 Herren är nära dem
 som har ett förkrossat hjärta
 och frälser dem
 som har en bedrövad ande.
 20 Mycket får den rättfärdige lida,
 men Herren räddar honom ur allt.
  
21 Han bevarar alla hans ben,
 inte ett enda av dem ska krossas.
 

22 Ondskan blir den gudlöses död,
 och de som hatar den rättfärdige
 ska stå med skuld.

 
23 Men Herren friköper
 sina tjänares själar,
 och ingen som flyr till honom
 ska stå med skuld."


Inga kommentarer: