Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 4 oktober 2014

Nyheter från Israel 2014-10-03


Inga kommentarer: