Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

tisdag 19 juli 2016

"Gud - Ta INTE din Ande ifrån mig", predikan av Kim Westdahl"Gud - Ta INTE din Ande ifrån mig!" av Kim Westdahl

Från Församlingen Korsets Kraft, juni 2016

Klicka på länken nedan och lyssna till denna allvarliga och viktiga predikan!

 
*******************************

Lyssna gärna till ytterligare en bra predikan av Kim Westdahl:

”Vänskap med världen ÄR fiendskap med Gud"


******************************* 

Inga kommentarer: