Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 23 oktober 2015

Nyheter från Israel 2015-10-23
Källa:  Fria Tider
Syrier, verksamma inom IS, kan hur lätt som helst köpa falska pass och blanda sig med flyktingströmmarna till Europa och Sverige.
Sveriges regering verkar tyvärr inte ha något större intresse av att på allvar försöka stoppa detta inflöde av IS-terrorister till landet.

Inga kommentarer: