Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 17 oktober 2015

Nyheter från Israel 2015-10-16Biståndet fortsätter trots frågetecken
http://petterssonsblogg.se/2014/04/30/bistandet-fortsatter-trots-fragetecken/

”Det största hindret till fred mellan israeler och palestinier är avsaknaden av fredstanken i de palestinska skolorna. I stället för att undervisa barnen om fredstanken så fortsätter hatet mot judarna, den väpnade kampen och martyrskapet att dominera”, skrev han i Dagen i juni 2013.
”Ansvaret för detta ligger naturligtvis i första hand på den palestinska myndigheten men indirekt även på de länder som genom skattemedel tämligen villkorslöst stöder den palestinska myndigheten med generösa bistånd utan ordentlig revision eller insyn i hur medlen används.”

Palestinabistånd bör granskas 
http://petterssonsblogg.se/2013/07/01/palestinabistand-bor-granskas/#more-62486

”Mahmud Abbas har 1 miljon i USA-dollar i månadslön. Det blir ca 85 miljoner kronor om året, för ett land med ca 2,1 miljoner invånare. Inte ens USA: s president har mer än 400 000 USA-dollar för ett land med 315 miljoner invånare 2012.”


http://perspektivpaisrael.se/artiklar-articles/gunillas-bortgl-mda-miljoner.html

”Det svenska biståndet till Palestinska myndigheten, som betalas delvis genom EU, har inte gått till fattiga och förtryckta. Mycket av biståndet går till Fatah-regimen i Västbanken som inte är demokratiskt vald och därmed är förtryckare. Det finns inte mycket insyn i hur biståndet till Palestinska myndigheten används.
Det har även hänt att Palestinska myndigheten ljugit om hur de använder biståndet. En del av det svenska biståndet till denna myndighet har använts till fotoutställning av graffittikonst som förhärligar terrorism. Det är ett mysterium hur man bekämpar fattigdom genom att för bland annat barn exponera ett "martyrporträtt" med Hamas flagga i bakgrunden med svenska skattepengar.”

Inga kommentarer: