Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

tisdag 16 april 2013

Stor okunnighet om vad islam lär, av Nasrin Sjögren

Gästkommentar i Världen i dag, av Nasrin Sjögren
Publicerad: 2013-04-15 00:02
Citat: "För dryga veckan sedan valdes Omar Mustafa in i Socialdemokraternas partistyrelse. Det utlöste en flodvåg av berättigad kritik, som i lördags fick honom att lämna sina partiuppdrag....."

Citat: "...Det... som ställs i öppen dager är hur okunniga svenskar i allmänhet är om vad islam lär. Med sin utgångspunkt i Koranen och hadither (Mohammeds liv och lära) sprider aktade muslimska teologer ett sådant hat mot icke-muslimer i allmänhet och judar i synnerhet, att det skulle rendera i en aldrig sinande ström av fällande domar för hets mot folkgrupp om någon svensk hade sagt detsamma i Sverige.

Hitlers bok "Mein Kampf" är en storsäljare som återfinns på många muslimska länders boktopplistor. HBTQ-människor, apostater och kristna förtrycks, fängslas och mördas regelmässigt runtom i den muslimska världen.
I Kairodeklarationen slår cirka 60 muslimska länder fast att de avvisar alla mänskliga rättigheter som står i konflikt med Sharia, den muslimska lagen. Det gäller områden som yttrandefrihet, religionsfrihet och kvinnors rättigheter...
...Detta är det officiella islam som återfinns i den stora världen. Det är hög tid för Sverige att vakna till den verkligheten. För det är samma islam som har etablerats och utbreder sig här som där. ...."  

av Nasrin Sjögren

1 kommentar:

Anonym sa...

Det finns nog rätt så många i vårt avlånga land , som önskar nå ut med många viktiga budskap om sanningen , men dessa marginaliseras och tystas ned av denna världens indoktrinerande och hjärntvättande mediabrus.
Det politiska etablissemanget ,lobbyister ,lagstiftning och medierna har stor makt att påverka. Det har blivit allt svårare att nå ut med sanningen i Sverige , därför att åsiktsförtrycket är utbrett i vårt numera antikristliga land. Folk äger åsiktsfrihet endast kring matbordet eller i TV-sofforna i sina egna hem. Offentligt tvingas de däremot anpassa åsikterna av rädsla för att anses vara intoleranta och otidsenliga. Guds sanna evangelium pressas undan med stöd av maktetablissemanget , medans det antikristliga välkomnas i allt högre utsträckning. När det i Svenska medier informeras om Islam , så är det mycket väl tillrättalagt ,bearbetat och anpassat till rådande politisk korrekthet ,för att inte på något sätt stöta sig med den muslimska religionen , som dessutom är antikristlig, men i de framträdande medierna är det ”locket på”som gäller. Åsiktsfriheten är ett minne blott.