Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 27 april 2013

Äldre ledare har ofta en visdom och erfarenhet som bör tillvaratas bättre i församlingarna!


Jos. 13:1 ”Josua var nu gammal och hade nått hög ålder, och HERREN sade till honom: "Du är gammal och har nått hög ålder, men ännu återstår det en stor del av landet som skall intas.”

Josua var mycket noga med att följa alla de föreskrifter som Herren hade gett till Mose och det var detta som gjorde att han fick framgång.

När något nytt påbörjas blir det ofta präglat av initiativtagarens person och stil. Men det är inte lyckligt om arbetet i kyrkor och församlingar måste börja om med varje förändring i ledarskapet. Det går att ta över och fullfölja ett uppdrag som någon annan har startat.

Det handlar om att vara noga med att följa de föreskrifter som Gud har visat för varje församling och kyrka, och Guds ord i bibeln ställer upp tydliga riktlinjer för ledare i Guds församling.

Josua var gammal men det var inget hinder för Gud att fortfarande använda honom.


I vår tid upphöjs de unga och starka på de äldres bekostnad. Men med åldern kommer visdom som har med erfarenhet att göra. Därför ska inte åldern vara ett hinder för uppgifter där erfarenhet är en tillgång. I Guds rike finns ingen pensionsålder. Där tjänar alla efter förmåga.

Det finns alltför många av Herrens trogna tjänare som blivit utmanövrerade av yngre förmågor på grund av sin ålder. Detta är tragiskt att se då det i vissa fall även har lett till en försämring av kvalitén och livet i församlingen.

Det kan leda till en olycklig utveckling, när en äldre Herrens tjänare blir satt åt sidan för en yngre förmåga som inte har någon respekt för den vision och de tilltal och arbetsmetoder som den äldre ledaren har fått från Gud för församlingen.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Problemet med den yngre generationen idag är att de är "skolade". De har gått i skola och fått lära sig hur en gudstjänst ska gå till och är därmed blockerade för Jesu ledning genom den Helige ande. De använder musik som de har fått lära sig i skolan att man ska använda. En text som de sjunger, utan att ha en aning om vad de egentligen sjunger. Alla gudstjänster blir likadana. Upplägget blir lika dant, hur lång tid man predikar, hur predikan läggs upp osv. De söker inte den Helige andes kraft utan de söker det de har fått lära sig i skolan. De blir aldrig öppna för något annat, det profetiska tilltalet blir antingen uteslutet eller förvrängt. Ekumeniken tillåter inte att man stöter sig med någon, därmed blir det en "neutral" gudstjänst utan verklig kraft. Det är några orsaker till varför den yngre generationen ser ut som den gör. /John

Anonym sa...

Vi får inte heller glömma att nya bibelöversättningen (Bibel2000) kan påverka dagens ungdomar och den uppväxande generationen. Då bibelkommissionen består av upplysningstidens liberalteologer, då blir den s.k "ny"översättningen därefter. Lästipset; som är en allvarlig liten ögonöppnare; www.dragenut.se klicka på ”litteratur” och bläddra sedan till ”Kan man lita på Bibel 2000”. Mycket läsvärt för alla !

Mikael Kaján sa...

Tack för ett bra inlägg!