Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 28 april 2013

Säg, känner du det underbara namnet?1 Säg, känner du det underbara namnet,
som till frälsning Gud oss gav.
Vars lov har sjungits ut i hela världen,
över varje land och hav?

Kör:
Namnet framför andra namn är Jesus,
ej skönare på jorden fanns.
Ty intet annat namn kan giva frälsning,
intet annat namn än hans.


2 Det namnet strålar som en morgonstjärna
över jordens nöd och natt.
Det skänker mod och tänder hoppets låga
där den flämtat svagt och matt.

3 Det bringar himmelsk frid till kvalda hjärtan,
skänker uti sorgen tröst.
Det bjuder vind och vågor vara stilla
när det stormar i mitt bröst.

4 När alla andra namn en gång förbleknat
står dock namnet Jesus kvar.
Dess purpurglans skall hela evigheten
stråla lika underbar.

Inga kommentarer: