Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 3 maj 2013

Sverige går mot ett åsiktskontrollsamhälle

Ingela Bel Habib om Övervakningssamhället

Sverige går mot ett åsiktskontrollsamhälle
Publicerad: 2013-04-29 09:04, Uppdaterad: 2013-04-29 09:04

Citat: "Forskare: Steget från kritisk granskning till åsiktsdiktatur och åsiktstotalitarism är kortare än man tror. Det är därför av största vikt att massmedia och politiska partier inte intar ett totalitaristiskt förhållningsätt , där partimedlemmars åsikter och handlingar endast kan karakteriseras på ett av två sätt, antingen som goda eller onda.


Samtidigt som yttrandefriheten via etableringen av sociala media aldrig har varit större i Sverige kan en motsatt tendens skönjas i samhället när det gäller åsiktsfrihet i de politiska partierna. En ny övervakningskultur håller på att etablera sig i samhället, där partimedlemmars åsikter och handlingar granskas, märks och etiketteras med krav på konformitet med en fördefinierad åsiktsnorm."
Läs hela artikeln här >>>

***************************

Läs också: Bertil Rolf om Uttryck som sårar

Kränkthet har blivit en karriärväg i Sverige
Publicerad: 2012-10-13 10:10, Uppdaterad: 2012-12-13 19:12

Citat: "Professor emeritus filosofi: Att vara eller att spela kränkt är inte främst en individuell företeelse. Yrkesmässig upprördhet å egna eller andras vägnar kan vara en karriär till maktpositioner i Sverige."
Läs hela artikeln här >>>

1 kommentar:

Anonym sa...

Att den Europeiska Unionen kommer att bli en del av den framtida plattformen för Antikrist, har länge varit känt för de som läser skriften och följer med i Världspolitiken. Den antikristliga andan växer till ”på ett långsamt smygande sätt”, och märks tydligt inom flera områden inom Unionen. Att EU då även önskar sträcka ut sina bläckfiskarmar mot kontroll av medierna är inte förvånande: https://www.thetrumpet.com/article/10315.19.0.0/europe/eu-publishes-plan-to-regulate-press
http://www.youtube.com/watch?v=2dMEy1NF6ek