Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 3 maj 2013

Släckte ryssarna ner svensk radar under långfredagen?

Fredrik Antonsson:
Släckte ryssarna ner svensk radar under långfredagen?
Publicerad: 2013-04-24 14:04, Uppdaterad: 2013-04-30 09:04

Citat: "Fd officer: Samtidigt som två ryska bombplan eskorterade av fyra jaktplan övade på att slå ut våra luftförsvarscentraler så släckte någon ner de radarstationer som finns på Gotland för att övervaka luftrummet. Ytterligare ett flygplan, en A-50 Mainstay, som kan utföra elektronisk krigsföring, flög bakom huvudstyrkan."

Citat: “Samma källor som berättat om radarstörningen berättar också om att det bakom de ryska övande bombplanen också fanns en A-50 Mainstay eskorterad av ännu fler ryska stridsflygplan. A-50 Mainstay är ryssarnas flygande luftförsvarscentral, en flygande radarbas som dessutom kan utrustas för elektronisk krigföring – som att störa ut fiendens radarstationer.”
Läs hela artikeln här >>>

***********************

Läs också: "Sverige har tappat ansiktet"
Publicerad: 29 april 2013 kl 11:24
Citat: "Sverige har tappat ansiktet", skriver Estlands internationella centrum för försvarsstudier om Sveriges agerande vid den ryska bombövningen i påsk. Nu har de första reaktionerna från Sveriges Östersjögrannar, Polen och Estland, kommit och det är hård kritik som riktas mot det svenska försvaret."
Läs hela artikeln här >>>

*************************
Läs också: "Ta det ryska hotet på allvar – be!"
Av Stanley Sjöberg
Angeläget Publicerad: 2013-05-02 16:13

Citat: "Ryssland testar Sveriges militära förmåga och har vid flera tillfällen simulerat anfall med stridsflyg och bombplan mot strategiska mål i vårt land.
I rysk tv uppträder komiker som hånar och lockar till skratt över att Sveriges överbefälhavare sagt att vi endast kan försvara oss under en vecka.
Sedan kan fienden komma och ockupera vårt land.
Militära experter och politiker som uttalar sig erkänner visserligen att det pågår en ökad militär närvaro kring vårt lands gränser, men att det inte finns någonting att oroa sig över."
Läs hela artikeln här >>>

Inga kommentarer: