Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

onsdag 16 oktober 2013

Nya ärkebiskopen och dansen kring guldkalven.

Guldkalven
Antje Jackelén anser att: "Religiös mångfald är en tillgång”
”Sveriges nya ärkebiskop Antje Jackelén vill se mer samarbete med muslimska, judiska och andra religiösa organisationer. Och Svenska kyrkan får räkna med att fortsätta förlora medlemmar, säger hon i en intervju med SvD.”
*****************
"Valet av Antje Jackelén till ärkebiskop kan bli början på en framtida splittring av Svenska kyrkan." 
***************** 
Reflektion: Laglösheten i vårt samhälle tilltar alltmer, kyrkan vänder sig också mer och mer bort från Guds lagar och Sanningen som är Jesus Kristus själv. Man bygger inte längre församlingen på klippan Kristus, som är den absolut centrala gestalten för hela kristendomens ursprung. 

Jesus Kristus är huvudet för den kristna församlingen, det framgår tydligt och klart i Guds Ord.
När man väljer ett annat huvud för församlingen då är den inte längre sant kristen. Detta innebär också att man inte kan ställa flera ”huvuden” bredvid Kristus och jämställa dem med Kristus, då handlar det inte längre om sann biblisk tro och en sann kristendom där ENDAST Jesus Kristus själv är den ENDA vägen till Gud!

Det interreligiösa samhället har blivit som en ”guldkalv” som de PK-trogna dansar kring och nu har de fått en biskop till ledare för denna styggelse. Om man ser i den bibliska historien när Mose var uppe på berget för att få Guds lagar på stentavlorna, så fanns det en präst som hette Aron, bror till Mose. Denne Aron lyssnade på folkets vilja och tillät att det tillverkades en guldkalv som människorna kunde tillbe, istället för Gud. 
Vi kan vidare läsa hur Herren Gud själv reagerade på detta tilltag, läs om Guds vrede i 2 Mos. 32:19-35.


2 Mos. 32:19 ”När sedan Mose kom närmare lägret och fick se kalven och dansen, blev han så upprörd att han kastade ifrån sig tavlorna och slog sönder dem nedanför berget. 
20 Och han tog kalven som de hade gjort och brände den i eld och krossade den till stoft. Detta strödde han i vattnet och lät Israels barn dricka det. 
21 Och Mose sade till Aron: "Vad har folket gjort med dig, eftersom du har förlett dem att begå en så stor synd?"

Det står uttryckligen i det andra budet: 
2 Mos. 20:3 ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.” 

Matt. 7:15 ” 15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 
16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 
17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 
18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 
19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 
20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 
21 Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.”

Matt. 24:11 ”Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 
12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 
13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 
14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.”

Rom. 1:21 ”Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 
22 De påstod att de var visa, men de blev dårar.”

Ef. 4:14 ”Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 
15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.”

1 Tim. 6:3 ”Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 
4 så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund, kiv, smädelser och misstankar 
5 och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen, och som menar att gudsfruktan är en god affär. 
6 Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. ”

Förförelser måste komma
Matt. 18:6 ”Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. 
7 Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer.”

  

Inga kommentarer: