Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

tisdag 27 augusti 2013

Ulf Sundkvist: "Självupptagenhet är vår tids religion."

Mycket tänkvärd artikel av Ulf Sundkvist
ANGELÄGET Publicerad: 2013-06-13 00:00
Citat: "I en version av den gamla grekiska berättelsen om Narcissus kommer han i sin oändliga längtan efter kärlek fram till en silverklar källa. När han lutar sig ner för att dricka dess vatten ser han plötsligt en förtjusande yngling, sin egen spegelbild, i källan. Hans öga blir aldrig riktigt mätt på att se den strålande bilden. När han en dag sträcker sig ner för att krama om den vackra mannen nere i vattnet, kan han naturligtvis inte nå honom. Spegelbilden bryts sönder och Narcissus avlider. Vid platsen för hans död, står en blomma, den vita narcissen, en pingstlilja – nej, det är inget retoriskt knep från min sida – Narcissus är berättelsen om ynglingen som dör av sin kärlek till sig själv."

Citat: "Men berättelsen om Narcissus kan också, om inte trenden vänder, bli berättelsen om två frikyrkor – som blossade upp, växte och frodades, levde ett århundrade eller två och försvann – som förlorade sig i sin kärlek till sig själv.


Citat: "Evangeliska Frikyrkan, som främst har sina rötter i Örebromissionen, men också i Helgelseförbundet och fribaptismen, är i grund och botten en missionsrörelse. När John Ongman grundade rörelsen 1892 fanns en vision. Budskapet om Jesus skulle ut. När Örebro missionsskola grundades 1908 stod uppdraget i fokus. Evangelister och predikanter skulle utbildas för att utbreda Guds rike, för att plantera församlingar och förändra världen. För detta var unga förkunnare, män och kvinnor, beredda att offra civila karriärer. Vad är Evangeliska Frikyrkans fokus idag?

Pingströrelsen likaså, är i grund och botten en missionsrörelse. Fokus har egentligen aldrig varit strukturer och kyrkosystem. Pragmatism, både teologisk och strukturell, har präglat rörelsen, bara evangeliet kommer ut. Jesus kommer ju snart. Om man ska skriva något sammanfattande om Lewi Pethrus, pingströrelsens förgrundsgestalt i Sverige, är det just hans fokus på att dela evangeliet. Det blev också temat på hans sista, närmast legendariska, predikan just på Nyhem, platsen där miljoner samlats in för mission och evangelisation. Vad är Pingströrelsens fokus idag?"

Citat: "Narcissus dog av kärlek till sig själv. Blev en vacker liten lilja, som visserligen gläder oss fortfarande, men ändå ”bara” en lilja. Jesus dog av kärlek till människor i denna värld. Han har betytt mer för historien är någon annan. Mellan båda dessa, ett avstånd lika långt som öster är från väster och ändå så nära. Därför blir min fråga till båda dessa väckelserörelser. Vem älskar du? Vem är du beredd att dö för?"

Ulf Sundkvist

Fotnot:
Berättelsen om Narcissus gav oss begreppet narcissism som betyder just självupptagenhet.

Inga kommentarer: