Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

måndag 19 augusti 2013

You are My Hiding Place!You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You

I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the Lord 

You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You

I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the Lord
I will trust in You

***************************************
Ps. 18:3 ”HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflykts klippa, min sköld och mitt frälsnings horn, mitt värn. 
4 Till HERREN, den högt lovade, ropar jag, och från mina fiender blir jag räddad.”

Ps. 27:4 ”Ett har jag begärt av HERREN, det längtar jag efter: Att få bo i HERRENS hus i alla mitt livs dagar för att se HERRENS ljuvlighet och betrakta hans tempel.
5 Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning, han för mig upp på klippan.” 

Jes. 26:3 ”Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han.
4 Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa.” 


Inga kommentarer: