Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

tisdag 17 juni 2014

Mycket viktig och allvarlig predikan av Owe Lindeskär!Högaktuellt budskap i dessa dagar, av Owe Lindeskär!

Inga kommentarer: