Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 10 april 2015

Nyheter från Israel 2015-04-10


Inga kommentarer: