Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 21 februari 2015

En andlig kropp, av Sven ReichmannDel 3 i serien "Ande och Kött" av Sven Reichmann

Inga kommentarer: