Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 29 mars 2013

Nyheter från Israel 2013-03-28

Inga kommentarer: