Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 7 januari 2011

Ang. Pelle Hörnmarks uttalande i Dagen om församlingen.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=241701
Pelle Hörnmark konstaterar att alla som är med i medlemsmatrikeln inte är med i den gudstjänstfirande församlingen. Och många i den gudstjänstfirande församlingen finns inte med i matrikeln.
Han menar att det funnits en föreställning om att församlingen på jorden är en kopia av den himmelska. Därför fanns förr en "församlingstukt", alltså att man kunde bli utesluten om man inte följde reglerna.
-Men vi har övergett den synen och nu välkomnar vi människor. Vi måste se på medlemskapet utifrån ett mycket mer praktiskt, pragmatiskt sätt, utifrån hur människor har det i dag. De behöver komma med, känna trygghet och uppleva gemenskapen.
------------------------------
Min kommentar: Om Pingst bara vill ha en plats, dit människor kan komma och få gemenskap då ska det inte vara in i en församling utan det kan t.ex. ordnas med en utökad social verksamhet för människor i samhället, en verksamhet som har som mål att föra ut Guds evangelium till de icketroende.

------------------
- Omvändelsen kanske tar tid, den är en resa, en process för många. I dag håller vi fast vid någonting som vi i praktiken inte lever upp till. Vi borde vara modiga och se det.
Diskuterats flitigt
Inom pingströrelsen, liksom inom andra yngre frikyrkor, har medlemskap diskuterats flitigt de senaste åren. Det har bland annat handlat om kravet på troendedop. Kan den som är döpt som spädbarn, och anser sitt dop vara giltigt, bli medlem i en pingstförsamling? Men det har också handlat om homosexuella par som sökt medlemskap.
------------------
Min kommentar: Dopet är inte giltigt, beroende på vad människor tycker är giltigt eller inte giltigt. Bibeln visar tydligt på att troendedopet är det enda dop som beskrivs i Guds Ord när det handlar om dop, och det dop som Jesus själv döptes med.
---------------------
Pelle Hörnmark berättar att det pågår ett projekt inom Pingst där man aktivt arbetar för en alternativ församlingsordning. Det sker genom en arbetsgrupp och sex referensförsamlingar. Det har anordnats seminarier kring ett annat sätt att vara församling och Pingst har, enligt Hörnmark, gjort "en grundlig hemläxa".
- Det handlar inte om teologin utan mer om föreningen, gemenskapen och hur vi konstituerar den.
Förslaget ska presenteras vid Pingsts rådslag i maj 2011.
Kommer även de nu laddade frågorna om till exempel medlemskap för de homosexuella som är sambo eller gifta med?
---------------------

1 Kor. 6:9-11 ”Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.”

Min kommentar: Om man då VÄLJER att fortsätta att leva kvar i sina synder, då kommer man enligt Guds Ord inte att ärva Guds Rike. Församlingen är i Bibeln beskriven som Kristi kropp, och Kristi kropp består endast av lemmar som är rättfärdiggjorda genom Jesu Kristi blod, och har vänt sig bort från synden!

Ef. 4:14-24 ”Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

Det nya livet i Kristus

I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog.
Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.”
-----------------
Men han poängterar att det traditionella synsättet inom Pingst, att teologin skapas i de lokala församlingarna, ligger fast. Så det kan komma att se olika ut på olika håll.
-----------------
Min kommentar: De församlingar som inte vill ha denna nya ordning, utan vill ha Guds Ord som rättesnöre för hur en församling ska vara, de måste bli ännu tydligare i att ta avstånd från världens sätt att tänka och handla, och leva i absolut trohet till Guds Ord, fyllda med Guds Helige Ande och eld och med Guds rena kärlek till varandra.
------------------
- Men jag vill vara med och arbeta fram en annan ordning för dem som vill ha det, säger han.
------------------
Min kommentar: Vilka församlingar vill ha denna nya ordning?

Brevet till Laodicea 

Upp. 3:14-22 ”Skriv till församlingens ängel i Laodicea:
Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse: Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.
Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.

Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.”

3 kommentarer:

Tony48 sa...

Ja, eller i en hembygdsförening

Marguerite sa...

Mycket bra inlägg,Anna!!! Vi har en "mönsterbok" för ALLA livets förhållanden och områden,det är Ordets fasta grund!!! Ve de, som lägger till eller tar något bort ifrån det!!!KRAM!

Anonym sa...

Tack för ett bra inlägg Anna. Gud välsigne dig.