Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

måndag 20 januari 2014

Det finns en källa!


Det finns en källa
1 En kvinna kom till brunnen
för att få sin kruka fylld.
Hennes liv var helt förfelat
och hjärtat fyllt av skuld.
Så fick hon möta Jesus som sa:
"Din synd jag ser.
Men drick av livets vatten.
Du törstar aldrig mer"

Kör: Det finns en källa,
från Gud den flödar fram.
Det finns ett vatten,
Guds kärlek är dess namn.
Drick av det vattnet
och evigt liv du får.
Det finns en källa
från Golgata den går.


2 Det kom ett dån från himlen,
som när en stormvind drar förbi.
Den fyllde hela rummet
och den gav dem ro och frid.
Profeten hade lovat
att Anden komma skall.
Från djupet av ditt inre
skall källan flöda fram.

1 kommentar:

Helene Marguerite Petersson sa...

En underbar sång!!!
TACK och LOV för Källan!!!
KRAAAM!!!