Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 6 mars 2016

Nyheter från Israel 2016-03-04

Inga kommentarer: