Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 20 februari 2014

Nyheter från Israel 2014-02-20


Inga kommentarer: