Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 23 maj 2014

Kärlek vid som oceaner, av Lars AnderssonKärlek vid som oceaner,
nåd så väldig som en flod,
när vår Herre för oss alla offrar sig,
sitt dyra blod.

Vem kan avstå sådan kärlek,
motstå nådens verklighet?
Hjärtats sång om Jesu kärlek
sjungs var dag i evighet.

Ifrån korsets fot det flödar
fram en källa klar och ren.
Från Guds hjärtas djup den väller,
bär hans liv till var och en.

Nåd och kärlek strömmar alltid
ifrån höjden till var tid
Den vill fylla hela jorden,
kyssa den med Herrens frid.

**************************

Guds utvaldas lovsång

Rom. 8:31 "Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 

 32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? 

33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. 
34 Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.

35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? 
 36 Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår.*

37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 

38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 
39 höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre."

Håll fast vid Guds Ord!

1 Joh. 2:3 "Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud. 
4 Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. 
5 Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom."

Inga kommentarer: