Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 15 november 2014

Evy Juneswed: Nyandligheten infiltrerar kristenheten!

http://bambuser.com/v/1605769
Klicka på länken ovan och ta del av Evy Junesweds undervisning!
Samma undervisning finns även här


Ett mycket allvarligt läge för kristenheten där många blir förförda p.g.a. bristande kunskap och vaksamhet.
Lyssna noga till denna undervisning av Evy Juneswed!


Det går inte att förena sann kristen tro med nyandlighet därför att den sanna kristna tron bygger på Bibeln som är Guds Ord, medan nyandligheten hämtar sina grunder från främmande religioner som inte sätter Jesus Kristus, och korsets betydelse, i centrum.

Joh. 3:14 "Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd,* 
15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. 
16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 

17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 
18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 
19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.

20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 
21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud."

Det går inte att förena ljus och mörker. Det går heller inte att förena Guds Helige Ande med orena andar, då ger man sig på att försöka blanda eld, och detta leder bara till ett avfall från Gud och ner i mörkrets rike.

2 Kor. 4:1 "Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 
3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 

4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet - han som är Guds avbild
5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 
6 Ty Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret", han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken." 

Ett heligt prästerskap

1 Petr. 2:4 "Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 
5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.

6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.* 
7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 
8 en stötesten och en klippa till fall.* De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar,* han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 

10 Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet." 

Vandra i ljuset

1 Joh. 1:5 "Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom

6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 

7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 

8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 

9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet

10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss."


Inga kommentarer: