Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 23 januari 2016

Nyheter från Israel 2016-01-22

Inga kommentarer: