Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

tisdag 12 januari 2016

Högaktuell undervisning ur Uppenbarelseboken, av Sven Reichmann 
Vi lever nu i den allra yttersta tiden !
Sven Reichmanns undervisning om de yttersta tiderna i serien om "Uppenbarelseboken" från 1989 är mer aktuell än någonsin. Lyssna och se hur alla pusselbitar faller på plats när vi ser händelserna i världen som just nu utspelar sig framför våra ögon. 

Var alerta och följ utvecklingen som kommer att eskalera t.ex. genom att FN's Agenda 2030 (alltså ett 15 års projekt) startas från årsskiftet, utvecklingen i Syrien etc etc. 

Utvecklingen kommer som Sven Reichmann beskriver det att bli otroligt rörig/svår på alla områden - politiskt, ekonomiskt, miljö, religion - allt för att få mänskligheten att ropa efter en person som ställer allt tillrätta! - antikrist.

Men var vid gott mod! Herren har allt under kontroll!
Sök Herrens vägledning och bed om vishet och beskydd - och du ska erfara bönesvar. 

***************************

1 Kor 1:18 ”Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.
19 Det står ju skrivet: Jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd .
20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?

21 När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror.
22 Judarna begär tecken och grekerna söker vishet,
23 men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.
24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.
25 Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor."

Lyssna här nedan till Sven Reichmanns undervisning ur Uppenbarelseboken i fyra delar!

Uppenbarelseboken - Beredskap (KristenMp3.se)

Uppenbarelseboken - Laglöshetens hemlighet (KristenMp3.se)


Uppenbarelseboken - Skökan och krigen (KristenMp3.se)


Uppenbarelseboken - Seger i Lammets Blod (KristenMp3.se)

Inga kommentarer: