Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 8 januari 2016

Pressen ökar på judar och kristna, av Elvor OhlinSe det avslöjande videoklippet längre ner på sidan, där påvens antikristliga agenda avslöjas! 

Hämtat från: Elvor o Jannes hemsida
Citerat: "Vatikanens erkännande av en palestinsk stat blir officiell (Eng). Påven och Vatikanen har tidigare ställt sig bakom att Palestina fick observatörsstatus i FN och bekräftar nu sitt beslut. 

Kristna fängslades – vägrade bli katoliker
"Sju evangelikala kristna i den mexikanska delstaten­ Chiapas fängslades den 15 december sedan­ de vägrat att bli katoliker. Det uppger en kristen människorättsorganisation i USA. ...–I dag är hundratals män, kvinnor och barn hemlösa i Mexiko på grund av att de har valt att stå fast i sin tro och på grund av att deras regering inte har agerat. 
Vi vädjar till den federala regeringen i Mexiko att omedelbart ingripa och stoppa det olagliga fängslandet av medlemmar av den evangelikala gruppen i Leyva Velazques."

De här två rubrikerna får representera den pågående förföljelsen mot Guds folk och påtryckningarna för delning av Israel som ingår i den globala Agendan för världsfred. Det är en viss skillnad mot ekumeniken i Europa, när Romerska Katolska Kyrkan tydligt visar sitt rätta ansikte i andra delar av världen.


Där en personlig relation med Jesus saknas, där råder människobud och till och med antikristliga lagar, trots att man säger sig vara "kristen". Många sådana kommer att ansluta sig till Romkyrkan och gå in under den påve som säger just det: att en personlig relation med Jesus är farlig och skadlig >> ... och falska profeter faller lätt för smicker från Den falske profeten när "ogräset samlas".

Jes 29:13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud.
I den globala Agendan ingår naturligtvis en världsreligion, religionssynkretism, utifrån "dialogerna" med olika religioner.

Den som har tvivlat på det målet bland kristna ledare, kommer nu att tvingas att inse att de hade FEL och alla kommer att tvingas ta ställning förr eller senare till påvens världsreligion. Den som följer ekumeniken med påven, kommer automatiskt att förneka Bibelns Jesus. Den här videon publicerades 6 januari 2016 The Pope Video - Inter-religious Dialogue >> .

**************
Ulv i fårakläder
Reflektion: VARNING för Påven!!!  Satan själv omskapar sig till ljusets ängel:

2 Kor. 11:14 ”Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.
15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.”

Glöm aldrig bort att Jesus Kristus är ENDA VÄGEN TILL GUD!

Joh. 14:6 ”Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

****************
 

Citerat: "Alla är skapade av Gud men Guds barn blir vi endast genom tron och pånyttfödelsen i Jesus Kristus/Messias. Utan frälsningen i Jesus, finns Guds vrede kvar över människan på grund av synden.

Joh 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

Joh 1:12 Men åt alla som tog emot honom (Jesus!) gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 

Gal 3:24 Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. 25 Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare. 26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.

Inga kommentarer: