Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 28 mars 2015

Från new age till kristen tro, av Helena NilssonMycket viktig undervisning, inte minst för alla de kristna i dag som låtit sig förföras av dessa antikristliga krafter som new age står för.

Det finns en väg tillbaka till Jesus Kristus! Lyssna till Helenas gripande vittnesbörd!

 
****************************

Se även denna videoserie om new age, i 4 delar ,av Helena Nilsson 

1 Om new age, del  1 av  4, av Helena Nilsson
-Helena berättar om sig själv och om hur hon kom ut ur new age.

2 Om new age, del 2, av Helena Nilsson
-Alternativmedicin och dess metoder

3 Om new age, del 3, av Helena Nilsson
-Om villfarelse och falskt budskap

4 Om new age, del 4, av Helena Nilsson
-Vad är ett medium, seance, demon? Att leva i befrielse.

Relaterade bibelord:

Mark. 13:5 ”Jesus sade till dem: "Se till att ingen bedrar er.”1 Kor.12:1 ”Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga i fråga om de andliga tingen.

2 Ni vet att när ni var hedningar, drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna.

3 Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: "Förbannad är Jesus", och att ingen kan säga "Jesus är Herren" annat än i kraft av den helige Ande.”Den andliga vapenrustningenEf. 6:10 ”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.

11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.

12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.

14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar

15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.

17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.”Vandra i ljuset


1 Joh. 1:5 ”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.

9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.”Jes. 45:18 ”Ty så säger Herren, Han som har skapat himlen, Han som ensam är Gud, som har format jorden och gjort den. Han som har berett den har inte skapat den till att vara öde utan format den till att bebos:  Jag är Herren, och det finns ingen annan.”5 Mos. 13:1 ”Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under,

2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: "Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem",

3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty Herren, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar Herren, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

4 Herren, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.”Jes. 30:8: ”Förakt för Guds ord leder till undergång”


Hos. 4:6 ” Mitt folk går under i brist på kunskap.”


Apg. 20:28 ”Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden.

30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida.”


Villfarelse börjar med att ifrågasätta Guds Ord, Bibeln.


1 Mos. 3:1 ”Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: "Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?"


De stolta Babel faller


Jes.47:10 ” Du förtröstade på din ondska och tänkte: "Ingen ser mig." Det var din vishet och din kunskap som förledde dig, och du sade i ditt hjärta: "Jag och ingen annan."
11 Därför skall olycka komma över dig, och du skall inte veta varifrån den kommer. Fördärv skall falla över dig, du skall inte kunna avvärja det. Plötsligt skall ödeläggelse komma över dig, när du minst anar det.

12 Träd då fram med dina besvärjelser och dina många trolldomskonster, som du har tröttat ut dig med alltifrån din ungdom. Kanske kan du få hjälp, kanske kan du skrämma bort faran.
13 Du har arbetat dig trött med dina många rådslag. Må nu de träda fram, må de rädda dig, de som mäter upp himlen och spanar i stjärnorna och kungör månad för månad vad som skall komma över dig.
14 Se, de är som strå som bränns upp i eld, de kan inte rädda sitt liv ur lågornas våld.”


Ef. 5:15 ”Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa.

16 Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda.

17 Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja.

18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden,

19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

20 Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.

21 Underordna er varandra i Kristi fruktan.”Den gamla och den nya människanKol.3:1 ”Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.

2 Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.

3 Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud.4 När Kristus träder fram, han som är vårt liv,  då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.

5 Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan.

6 Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.”

Själ och ande måste vara åtskilda om Guds Helige Ande ska kunna verka fritt igenom oss utan att vår egen själ, som är vårt eget jag, är inblandad.


Hebr. 4:12 ”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.”1 Tim. 2:5 ”Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus,

6 som gav sig själv till lösen i allas ställe.”


Rom.3:23 ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,”


Luk. 10:19 ”Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.

20 Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen."

Kol. 2:15 ”Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.”

Upp. 20:10 ”Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.”


Matt. 10:7 ”Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här.

8 Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

Inga kommentarer: