Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 7 mars 2015

Falsk och äkta frihet, av Sven Reichmann


Sven Reichmann - Falsk och äkta frihet
from Irene Gustavsson on Vimeo.

Inga kommentarer: