Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 16 juni 2018

Kärleken har sin glädje i Sanningen! Viktig undervisning av Elvor Ohlin!


Sanningens väg är den Heliga Vägen!
 
Citat: ”1Kor 13:4  Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, 5  den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. 6  Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen.

Kärlek på grekiska är agape, som är gudomlig kärlek, osjälvisk, uppoffrande, utgivande, ren kärlek och välvilja. Det innebär att Gud ger det som är bäst till oss människor. Det kanske inte är det vi vill ha eller tycker vi ska ha men Gud vet vad vi behöver bäst.
Vi ska också ha med vers 2, Kärlekens lov, som talar om att om vi har all kunskap och all tro men inte har kärlek, då är vi ingenting.”
Citat: ” Allt som Jesus sa och gjorde var sanning!
Sanningen är grunden och en förutsättning för kärleken – och för att ta emot (Guds) kärlek.
  • Äkta kärlek bygger på sanning.
  • Sanningen är kunskap om Gud och Guds rådslut, Guds vilja.
  • Sanningen – läran – för oss till Guds kärlek.
  • Sanningen avslöjar oss som syndare men erbjuder också förlåtelse och befrielse av nåd.
  • Kärlek (agape) är att vandra i sanningen, i lydnad till Guds vilja.
  • Utan sanning finns ingen Guds kärlek och ingen kraft att leva för Gud. Inte heller någon enhet, för
    kärlek och sanning går inte att skilja åt.
Det finns de som säger: ”Om vi bara visar kärlek kommer människor till Gud”. Jag tänker, ja det kan dra en del människor. Men Jesus är Guds kärlek personifierad och vad hände? ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son…” Gud gav det absolut bästa. Han bevisade sin kärlek och erbjuder människan förlåtelse men alla tog ändå inte emot Jesus när han var på jorden. Istället visade sig syndens yttersta konsekvens – att döda Jesus, Guds Son, den helige och syndfrie.
Korsets budskap är anstötligt för det tar itu med synden – men sanningen gör oss fria. Kärlek måste alltså gå hand i hand med sanningen.
Joh 3:20  Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21  Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.” [du älskar sanningen och läser Bibeln och tar emot Guds ord och ber om mer av Jesus… du vill leva i ljuset och leva heligt liv]
Det är inte kärlek att påstå att Gud är nöjd med dig som du är, för Gud vill helgelse. Det är inte kärlek att säga till den som kämpar med en synd, att du är ok som är. Det är som att säga att det inte finns någon hjälp och det är inte kärlek.”

Inga kommentarer: