Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 24 juni 2018

Evangelikal fundamentalism borde vara pingströrelsens drivkraft!


Daniel Alm
Läsvärd artikel hämtad från Aletheia:
Citat: ” I ett blogginlägg den 7/6 totalsågar nya pingstledaren Daniel Alm fundamentalism. Något han även aktivt varnat för när han undervisar pingströrelsen predikanter. Tidningen Dagen verkar också tycka detta är viktigt då de lyfter fram bloggposten dagen efter.

Alm: ”Jag tror att fundamentalismen och galenskapen är två av den sanna pingstväckelsens största fiender. När vi luras att tro att kristen tro är en samling åsikter rinner det andliga livet som av oss. Den församling som fylls av helig Ande frågar inte efter att döma utan letar efter tillfällen att älska.”

Tyvärr är Alm ute och seglar här. Huruvida fundamentalism är ‘den sanna pingstväckelsens största fiender’ eller ej har utan tvekan att göra med vem man låter definiera fundamentalism.

Detta har jag försökt påpeka personligen till Alm i en dialog jag hade med honom på facebook förra året.
Pingstledaren har utan tvekan köpt denna världens nidbild av evangelikal fundamentalism såsom något negativt, farligt och något som bör motarbetas med all kraft.
Den som söker världens acceptans och en karriär i den nya ekumeniken gör rätt i att rata fundamentalism. Faktum är att det är ett måste.

Men, den som förstår fundamentalismens ursprung och sanna mening, inser snart att fundamentalism inte är pingströrelsens största fiende, utan snarare tidiga pingströrelses drivkraft.

Här finner du definitionen av fundamentalism Alm onekligen helt och hållet missat:
Fundamentalism är ett återvändande till vad man uppfattar som en religions eller ideologis grundläggande och ursprungliga lära, och utgör ett avståndstagande från upplevda kompromisser förorsakade av moderna religiösa, etiska, vetenskapliga och politiska idéer. Begreppet sammanblandas ofta med fanatism, extremism, traditionalism, sekterism och konservatism. En anhängare av fundamentalism kallas fundamentalist.

Fundamentalism var ursprungligen beteckningen på den bibelfundamentalistiska rörelsen; en amerikansk bibeltrogen kristen kalvinistisk rörelse, ofta associerad med den evangelikala rörelsen, som var en reaktion mot religiös modernism, liberalteologi, vetenskaplig bibelkritik, evolutionsteorin och annat sekulärt inflytande över det religiösa tänkandet. Den bibelfundamentalistiska rörelsen var även en uppgörelse med religiösa traditioner som saknar biblisk grund. Man vill söka sig tillbaka till grunden – fundamentet.”

Inga kommentarer: