Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

onsdag 27 juni 2018

Vilka är Guds sanna barn?


Utdrag från Bibelfokus:  http://bibelfokus.se/blogg/170716
 
Den gode Herden
”Det finns ingen annan väg till Gud än via evangeliets erbjudande, och den går då alltså via Jesus Kristus. Det räcker inte med att tycka evangeliet är fint och rätt, man måste underställa sitt liv Gud och hans evangelium för att få del av evangeliets löften. Och det främsta löftet är då det om ett evigt liv som ett Guds barn tillsammans med Gud.

Joh 10:9: "Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete."

Joh 14:6: ”Jesus sade till honom: ’Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.’ ”

Apg 2:38: ”Petrus svarade dem: ’Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.’ ”

1 Kor 6:19: ”Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud”
Att leva i enlighet med evangelium kallas också för att leva ”i Kristus”. Om vi förblir ”i Jesus” skall han förbli i oss, dvs med sin Ande.
Joh 15:4: ”Förbli i mig, så förblir jag i er.”


Guds barn och deras syskon
När vi alltså omvänt oss till Gud och tagit emot Jesus Kristus som vår frälsare, DÅ bor Guds Ande i oss och vi ses av Gud som hans barn. Det är DÅ som vi är bröder och systrar i tron. DÅ lever vi i barnaskapet inför Gud. DÅ har vi löftet om evigt liv! Att leva i enlighet med evangelium, i Kristus, är det som ger en sann Andens enhet mellan syskonen, en enhet efter Guds vilja.

Joh 1:12: "Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn."

Rom 8:14-15: ”Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ’Abba! Fader!’ ”

Joh 17:22: ”Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett”
Så hela kedjan är denna: När vi omvänder oss och underordnar vårt liv Gud och evangeliets fria erbjudande, då går vi in i livet i Kristus -> När vi lever i Kristus så bor Guds Ande hos oss -> När vi har Guds Ande är vi Guds barn -> När vi är Guds barn är vi bröder och systrar i tron -> När vi är sanna syskon i tron kan vi ha sann kristen gemenskap och är då ETT i Anden.

Vilket evangelium?
Hela denna kedja står och faller med vilket evangelium det är vi tackar Ja till, och därför är det så otroligt viktigt att ha god koll på hurdant Bibelns evangelium verkligen är. Det kan även vara bra att ha lite koll på olika villfarelser och falska evangelier som sprids i kristenheten.
Vad det är som gör oss till syskon i tron är viktigt att förstå när vi söker gemenskap med andra kristna. Vill vi t.ex. starta en bönegrupp med andra kristna, så måste vi fundera över vad det är som förenar oss. Vilket evangelium är det jag och de andra står på? Är det Bibelns evangelium eller ett främmande evangelium? Detta avgör mitt förhållningssätt.

Rom 16:17: ”Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem.”

Läs här om kristen enhet och ekumenik: http://bibelfokus.se/ekumenik_main
Bibliskt förhållningssätt till kristen enhet och ekumenik:  http://bibelfokus.se/ekumenik
Läs här om Babels torn i vår tid: http://bibelfokus.se/babels_torn_main
 
Babels torn
Reflektion:  Sveriges interreligösa råd ingår också i byggandet av Babels torn i vår tid, där alla religioner skall samlas under ett tak (påven?), som en förberedelse inför Antikrists framträdande. Detta borde sända en kraftig varningssignal till Guds folk i dag!  
Ps. 1:1 ” Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg, eller sitter bland bespottare.”

Vandra i ljuset  

1 Joh. 5  ”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.

7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.

9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.”   

Undervisning av Elvor Ohlin om de två skördarna: http://elvorochjanne.se/de-tva-skordarna-del-3/

Inga kommentarer: