Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 28 augusti 2015

Bidrar du till avfallet? Av Kim Westdahl 
Viktigt! Varje kristen borde lyssna till detta viktiga väckelsebudskap, 
och förstå allvaret i denna sista tid vi lever i nu. 
(Obs! Ljudet är lite svagt de första 4 minuterna sen blir det bättre.)

Inga kommentarer: