Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

måndag 10 augusti 2015

Ett folk som inte är berett, av David Wilkerson.Hämtat från boken: ”Festen är över” av David Wilkerson
Domen över Sodom
”Amerika kommer att drabbas av en gudomlig straffdom, och dess folk är totalt oförberett. De flesta människor vill inte tro på någon domspredikan under goda tider.
Medan jag predikar om dom, så förkunnar falska profeter i vår regering och bland finansmän ”goda tider framöver”. Företrädare för landets ekonomi förutspår en lång period av framgång.


I en notis i US News and World Report uppgav man: ”Bekymren bleknar för optimismen. Denna uppåtgående trend kommer att fortsätta, kanske under flera år. Framtidsutsikterna är goda och all försäljning och inkomst vänder uppåt. Den ekonomiska pulsen slår kraftigare. Det är en fantastisk tid för investering.”

Jer. 23:16-18 ”Så säger Herren Sebaot: Lyssna inte till vad profeterna säger när de profeterar för er. De väcker tomma förhoppningar, de predikar syner de själva hittat på, de talar inte på Herrens uppdrag. 

De säger till dem som föraktar Herrens ord: ”Det skall gå er väl” och till alla som lyder sina hårda hjärtan: ”Inget ont skall drabba er.” Men vem av dem har varit vid Herrens rådslag, hört och uppfattat hans ord? Vem har lyssnat på hans ord och förkunnat det”

Dessa falska profetior förorsakar att folk fortsätter att nynna på sin väg mot helvetet. De inställsamma framgångsprofeterna hånar dem som predikar straffdom. De säger till människorna: ”Nu har vi inga bekymmer, ingen katastrof är på väg. Se dig omkring, se på alla goda tecken. Vi har framgång, fred och överflöd därför att Gud är med oss.

Men dessa ”experter” lånar framgångens budskap från varandra. De söker överträffa varandra genom förutsägelser om en spekulativ handel. De hoppas kunna intala människor, att det blir högkonjunktur.

Jer. 23:30-32 ”Därför vänder jag mig nu mot profeterna, säger Herren, mot dem som stjäl mina ord från varandra. Jag vänder mig mot profeterna, säger Herren, mot dem som låter tungan löpa och låtsas att  det är Herrens ord. 
Jag vänder mig mot dem som profeterar lögndrömmar, säger Herren, och som berättar dem, och för mitt folk vilse med sina lögner och sina skrönor, fastän jag inte har sänt dem och inte gett dem något uppdrag. De är inte till någon nytta för detta folk, säger Herren.”

Kom ihåg Lot.
Jag anser, att de flesta kristna amerikaner liknar Lot. De lever på randen av en katastrof, i total okunnighet om vad som ska komma. Enligt Bibeln var Lot en rättfärdig man. Ändå varnade inte Gud honom i förväg för att hans stad Sodom skulle utplånas. Jona varnades när det gällde Nineves undergång. Noa varnades för att hans samtida skulle drunkna i syndafloden.

Abraham varnades för elden som skulle förtära Sodom. Men Lot varnades inte på samma sätt, fastän han liksom de övriga som nämnts vara en rättfärdig man.
Varför fick inte denne gode man veta i förväg, att det var midnattstid för hans samtida? Varför gick han inte ut på gatorna och predikade varningens ord liksom Jona gjorde i Nineve?

Varför lämnade Lot inte Sodom, liksom Israels barn lämnade Egypten – med boskap, barn, släktingar och hela familjen frälst och befriad? Varför lyckades han med nöd och näppe undkomma? Varför var han så oförberedd? Denne rike man undkom olyckan i sista stund. Hungrig och utan pengar fick han söka skydd i en grotta.

Tänk på att Abraham redan hade blivit varnad, och att han bönföll Gud om nåd för staden. Två änglar kom till stadsporten med uppdrag från himlen att förgöra staden om möjligt inom tjugofyra timmar.

Vad gjorde gudsmannen Lot denna betydelsefulla stund? Jo han satt i Sodoms port. Antagligen klappade han sina vänner på ryggen. Han stod högt på den sociala rangskalan och han försökte få fler vänner och mer pengar. Han åt, drack, köpte, sålde och planerade utan ringaste tanke på en kommande straffdom.

Jag kan se honom sitta där, och framgångsrik se framtiden an med tillförsikt. Och jag vill gå fram till honom, lyfta honom i nacken, skaka om honom, och ropa till honom: ”VAKNA UPP, LOT! Vet du inte, att dessa nöjen, detta skratt och denna framgång är falska? Hör du inte varningarna? Vet du inte att straffdomarna står för dörren? Är dina andliga ögon så skumma och dina öron så döva, att du inte kan se eller höra Guds domsbasun?”

Ska människorna lyssna till sådana predikanter som jag, som varnar för straffdomen under de goda tiderna? Knappast. Bara Lots barn lyssnade till honom. När Lot slutligen fick budskapet, skyndade han sig iväg för att varna sin familj att göra sig beredd.
Nu var tiden kort - det var nödvändigt att handla och förbereda sig omedelbart. Men han möttes av ett leende. Hans mågar menade, att han skämtade.

Allt upprepar sig. Idag skrattar människorna åt mig (år 1978) när jag varnar dem för den straffdom som ska komma.

1 Mos. 19:14 ”Då gick Lot bort och talade med sina blivande svärsöner. ”Skynda er bort från denna ort”, sa han. Herren skall ödelägga staden”. Men svärsönerna trodde att han skämtade.”

Idag är kyrkbänkarna fulla med människor som liknar Lot. De är goda, allvarliga, gudfruktiga människor, som likt Lot har sina tankar så upptagna med annat, att Gud inte kan få igenom sina varningar i deras liv.”

David Wilkerson.

Inga kommentarer: