Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 22 augusti 2014

Är Sverige utsett till ett försöksland i EU?

Är Sverige ett försöksland i EU, efter direktiv från Bilderberggruppen?

Reflektion: 
Den upplösning av den svenska nationalstaten och kulturen som vi ser ske i en rasande takt, genom massinvandringen, det multikulturella samhällsexperimentet och det kommande kontantlösa samhället ser onekligen ut som Sverige vore utvalt som försöksland... 
 
Har Bilderberggruppen ev. något med detta att göra?
Tanken på detta känns mycket obehaglig, om det skulle vara sant... Det samhällsexperiment som Sverige nu går igenom är en gåta som är mycket svår att förstå om det inte skulle finnas någon bakomliggande dold agenda som styr denna destruktiva utveckling.
Tål att fundera på...

*********************************

Bilderberggruppen – världseliten träffas – och håller tyst. 

by Anders 3 juni, 2014

Citat: ”Halvhemliga Bilderberggruppen har träffats för 62:a gången nu i helgen. Bland knappt 150 kända deltagare (det sägs att det finns finnas en del vars namn ej anges) deltog från Sverige Carl Bildt, kusinerna Wallenberg, BP:s styrelseordförande Carl-Henrik Svanberg, Svenska Dagbladets Tove Lifvendahl, Saabs VD Håkans Buskhe och som en av mycket få politiker Carl Bildt, tillsammans med bland andra den kände kärnvapenhöken Richard Perle och Henry Kissinger.

Där fanns också USA:s finansminister 1995-99 Robert Rubin, som drev igenom uppluckring av banklagar på 90-talet, en viktig förutsättning för den ekonomiska krisen.

Citat:”Vid mötet deltog också NATO-chefen Rasmussen, NATO:s ÖB general Breedlove och förre CIA-chefen Petraeus. Ungefär 10 % var kvinnor i år.”

Citat:En del observatörer som har studerat gruppen säger att det är ingen slump att den alltid sammanträder strax före möten i G-8 och att den arbetar för en ny världsordning med en enda regering, militär, ekonomi och ideologi. Frånvaron av rapporter från mötena befrämjar förstås spekulationer och protester
Bilderberggruppen ska nog inte uppfattas som en konspiratorisk grupp, utan är snarast en organisation med inriktning på att formera konsensus inom f.a. den finansiella och politiska eliten” 
 
Citat: ”Bland svenska medlemmar märks Carl Bildt, Jakob Wallenberg, och bland de inbjudna finns flera kända svenska affärsmän och även politiker som Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin och Leif Pagrotsky från senare år samt kung Karl XVI Gustav, och tidigare bland andra Olof Palme och Thorbjörn Fälldin.” Och Stefan Löfvén – surprise?”

Citat: ”Vilken betydelse har dessa möten i Bilderberggruppen?
Detta är ett av de mest kända och viktigare av flera möten där toppskiktet i den härskande klassen och deras företrädare som ledande personer inom politik och massmedia träffas och drar upp planer utan demokratisk insyn för att stärka sin ställning. 

 
Bilderberggruppens hemsida säger att enligt mötets regler ”är deltagarna är fria att använda den information som tas emot, men varken identitet eller tillhörighet för talarna och inte heller för någon annan av deltagare kan avslöjas.
Tack vare konferensens privata karaktär är deltagarna inte bundna av regler hos sina organisationer. Det finns ingen detaljerad agenda, inga beslut tas, röstning sker inte, och inga politiska uttalanden sker.” 
Hur pass demokratiskt är det att närvarande ledande representanter för massmedia och politisk verksamhet inte rapporterar till sina läsare/väljare?

*****************************

Vaken.se bevakar Bilderbergmötet i Köpenhamn 
Published by Jin83 on 2014-05-31 (687 reads)


*****************************

Bilderberggruppen - Det Största hotet mot den civiliserade demokratiska världen

Published by Jin83 on 2010-08-22 (4031 reads)


**************************

Bilderberggruppen- De Hemliga Världshärskarna

Published by Vaken.se on 2014-05-17 (3300 reads)

**************************

Här är Sveriges deltagare vid Bilderbergmötet 2014

Published by Jin83 on 2014-05-29 (1385 reads)


**************************

Det du inte ska veta!

Följande text har jag skickat till Sveriges Televisions journalister som utfrågar partiledarna inför kommande val (och till en "skrälldus" av tidningsredaktioner i hela landet den 4-5/9, räknar inte med att någon av dessa ska svara eller ens läsa texten, de har ju sina direktiv från annat håll....). Läs igenom texten och minns den till efter valet.....inget blir till av en slump...


*****************************

Bilderberggruppen och de avgörande besluten

*****************************

En liten guide till hur världen styrs

Published by Jin83 on 2011-09-19 (3190 reads)

**************************

Carl Bildt och BilderbergfamiljenCitat: ”Årets Bilderbergkonferens, som hålls i Köpenhamn, har fått ovanligt stort genomslag i traditionella medier – både Aftonbladet och Expressen (och DN) skriver om evenemanget där 140 av världens mäktigaste möts – och där en av deltagarna återigen heter Carl Bildt, Sveriges utrikesminister.
För oss som följt dessa sammankomster, som omgärdas av stor sekretess och allmänt hysch-hysch –gruppen styrs av ett slags Fight Club-regler, börjar det bli alltmer tydligt att Bildt faktiskt är en av de verkliga höjdarna i Bilderberg. Så här skrev jag för fyra år sedan om det märkliga faktum att Bildt dykt upp på inte oväsentligt antal Bilderbergträffar genom åren:
Just Carl Bildts närvaro är lite intressant, och hans flitiga deltagande på Bilderbergarnas möten får honom nästan att framstå som en av organisationens verkliga stammisar. Enligt en artikel i DN har Bildt har varit med på mötena 1992, 1993, 1996, 1997, 1999, 2000 – och alltså i år. Och vid Bilderbergmötet 2006 flög Bildt in med den nye moderatledaren Fredrik Reinfeldt, tre månader före valet. Betalade gjorde Jacob Wallenberg, som ställde sin privatjet till moderathöjdarnas förfogande.”
Citat: ”Det man kan konstatera är att årets Bilderberg är tomt på svenska politiker (med undantag för Bildt då) Kanske är arrangörerna försiktiga i år, efter incidenten i fjol när Löfvens presstab råkade läcka detaljer om mötet i förväg. Eller också är de svenska politikerna helt enkelt är för bleka och ointressanta för att kvalificera sig…
Vad som däremot är en ögonbrynshöjare är de många medierepresentanterna som bjudits in detta år. Förutom chefredaktörerna från Financial Times, The Economist, franska Le Monde och italienska RAI News samt en turkisk journalist, deltar även Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl.”

************************
 

Fredrik Reinfeldt: ”Sverige är en humanitär stormakt.”

************************

Vad hände med beskeden från M?

20 augusti 2014 kl 21:51

Citat: ”I Sverige gäller svensk lag. Därför måste medborgarskap som givits på felaktiga grunder, exempelvis genom falsk identitet, hot eller mutor, återkallas. 

Det duger inte att den som får avslag på sin asylansökan ska kunna stanna kvar i landet. Samtidigt bör fler utländska medborgare som dömts för grova brott utvisas. 

Dessutom vill vi slopa invandrares rätt att fritt välja bostadsort, och tillräckliga kunskaper i svenska måste bli obligatoriskt. 

Sverige bör ogiltigförklara borttappade pass, vilket tekniken i dag medger, och införa noteringar i passen om hur många man har haft. Efter ett antal förlorade pass ska polisundersökning föregå nytt pass.”

Snart är det val igen. Ovanstående uttalanden gjordes i en debattartikel ett och ett halvt år före förra valet 2010. Det var mycket raka, tydliga och klara besked. Kanske rentav avgörande för hur en del människor röstade. Men vad hände efter valet och under de fyra år som gått sedan dess?
Har möjligheten (som bland annat finns i de nordiska grannländerna) att återkalla beviljat medborgarskap när det erhållits på falska grunder införts? Svaret är nej.”

Merit Wager är förläggare och fri skribent.

Inga kommentarer: