Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

tisdag 5 augusti 2014

Bönen i Psalm 83 är högaktuell i dessa dagar!

Pray for Israel!

Bön om hjälp mot Guds folks fiender

Ps. 83:1 ”En sång, en psalm av Asaf.
2 Gud var inte tyst, tig inte och var inte stilla, Gud!
3 Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet.
4 Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar.
5 De säger: "Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk
och så att ingen mer tänker på Israels namn!


6 I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund mot dig:
7 Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna,
8 Gebal, Ammon och Amalek, filisteerna och de som bor i Tyrus.
9 Assur har också slutit sig till dem, han har lånat sin arm åt Lots barn. Sela.10 Gör med dem som du gjorde med Midjan,
som med Sisera och Jabin vid Kishons bäck,
11 dem som förgjordes vid En-Dor och blev till gödsel på marken.
12 Låt det gå deras stormän som det gick Oreb och Seeb,
och alla deras furstar som det gick Seba och Salmunna,
13 eftersom de säger: "Guds betesmarker vill vi erövra."

14 Min Gud, låt dem bli som virvlande löv,
som strå för vinden.
15 Som elden förtär skog och lågan svedjer berg,
16 så skall du förfölja dem med ditt oväder
och förskräcka dem med din storm. 


17 Täck deras ansikten med skam så att de söker ditt namn, HERRE.
18 De skall komma på skam och förskräckas till evig tid,
de skall komma på skam och gå under.
19 De skall veta att endast du bär namnet "HERREN",*
den Högste över hela jorden.”


vers 19 Fotnot

4. Himlens och jordens fortsatta historia 2:4-4:26
fortsatta historia Hebr. "toledoth", ett uttryck som anknyter till det föregående, här skapelsen (1.1 - 2:3), och redogör för dess fortsättning. Efter den första fortsättningshistorien (2:4 - 4:26) består Första Mosebok av ytterligare nio (se 5:1, 6:9, 10:1, 11:10, 11:27, 25:12, 25:19, 36:1 och 37:2).
Herren När gudsnamnet JHVH står i grundtexten skrivs HERREN med stora bokstäver. Grundtexten anger med vokaltecken att gudsnamnet inte skall uttalas utan anges med ersättningsordet "Adonaj", som betyder Herren. Också NT använder ersättningsordet "Herren", när man menar "namnet över alla namn" (Fil 2:9f). Jfr noterna till Joh 8:24 och Rom 10:9.

****************************
Intressant video om Ps. 83: 
https://www.youtube.com/watch?v=siuSfTU4b1o

**************************** 

Citat: Isis – Islamiska staten i Irak och Levanten (Syrien) - är en väpnad islamistisk grupp med al-Qaidakopplingar som finns i Irak och Syrien. Gruppen bildades först som islamiska staten i Irak 2006 då al-Qaida och andra sunnimuslimska miliser slogs samman. Men förra året lades Syrien till för att omfatta det pågående inbördeskriget. USA stämplar Isis som en terroristorganisation."
********************

Citat: "Utan att behöva anstränga sig kan man hitta gott om uttalanden i israeliska och palestinska medier som bevisar att Hamasledarna Ismail Haniye och Khaled Mashaal uppmuntrat till kidnappningar av israeler och hyllat kidnapparna."
*********************

Citat: "Få  analyserar den splittrade bilden av fiendskap mellan Sunni och shiaislamister som orsak till Hamas agerande och troliga vilja att flytta focus från palestiniernas egna interna strider till urfienden Israel."
********************

Citat: "Hur ser Hamas på Israel?
Hamas förnekar staten Israel och dess rätt att existera som nation, något som står inskrivet i Hamas stadgar. Hamas högste ledare, Khaled Mashaal, har bland annat sagt att ”Israel är illegitimt och kommer så att förbli för all framtid. Det tillhör oss”.

Vilket är Israels/Hamas mål med striderna?
Israels mål med striderna är att åstadkomma ett läge, där Hamas försvagas och inte längre kan beskjuta israeliska civila med raketer.
Hamas mål är att hela regionen, inklusive Israel, ska bli muslimsk. I väntan på detta har de som kortsiktigt mål att skapa en palestinsk stat på 1967 års gränser."
**********************

Holger Nilsson:”Profetia om Benjamin Netanyahu”

Citat: "Michael Evens är en inflytelserik person. Han är journalist, författare och en av världens ledande experter på Mellanöstern. Han är också kristen. Michael Evens har en bred kontaktyta och har träffat ett 50-tal av världens ledare. Han är väl förtrogen med det israeliska ledarskapet, såväl den tidigare premiärministern Menachem Begin, som den nuvarande Benjamin Netanyahu.

Vad det gäller Netanyahu så träffade Evens honom för ungefär trettio år sedan. Han talade då profetiskt över Netanyahu, och sa att han skulle bli premiärminister två gånger och under den andra perioden skulle en av de allvarligaste tiderna i Israels historia komma.

Benjamin Netanyahu var premiärminister första gången under åren 1996-1999. Sedan den 31 mars 2009 är han premiärminister för andra gången.

Det är alltså enligt denna profetia som Israel kommer att genomgå en svår och allvarlig tid. Denna tid kan alltså vara mycket nära. Må vi vara vakande och bedjande! "

Inga kommentarer: