Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

måndag 11 augusti 2014

KG Larsson: Uppenbarelseboken om tidens avslutning

KG Larsson - Uppenbarelseboken del 7 av 8 from Irene Gustavsson on Vimeo.


En mycket intressant undervisning av KG Larsson utifrån bl.a. Uppenbarelseboken 17 och 18, om var denna tidens avslutning geografiskt kommer att äga rum. 

Det talas om 3 riken: Lejonet, björnen och pantern.

*Lejonet, det tidigare Babylonien, står för Irak.

*Björnen, det tidigare Persien, står för Iran.

*Pantern står för det grekiskt-ottomanska riket som Alexander den store härskade över, som sträcker sig från Grekland bort över Turkiet, Libanon, Israel, hela norra Afrika bort mot Indien, Saudi-Arabien, Irak och Iran.

Enligt Bibeln är det i detta område som denna tidens avslutning kommer att stå och där Antikrist kommer att träda fram.Upp. 17: 17-18 ”17 Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse. 
18 Och kvinnan som du såg är den stora staden, som regerar över kungarna på jorden."

När det gäller det antikristliga väldet så är det den stora skökan som ska regera över politikerna och inte tvärtom. Det politiska och religiösa (speciellt katolska kyrkan) står väldigt nära varandra och kan vara svårt att skilja åt.

Jesus kommer snart och händelseutvecklingen i den sista tiden kommer att gå väldigt snabbt!

Skökoväsendet har sina tentakler in i varje kyrka och varje samfund.

Det finns en kardinalfråga som är avgörande för varje kristen som vill följa Lammet och när det är dags att lämna ett sammanhang som inte längre erkänner Jesus som Guds lamm som offrades för våra synder

1 Mos. 22:1 "En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: "Abraham!" Han svarade: "Ja, här är jag." 
2 Då sade han: "Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig."
3 Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer, gav han sig i väg mot den plats som Gud hade sagt åt honom att gå till. 


4 När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. 
5 Han sade då till sina tjänare: "Stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe, och sedan kommer vi tillbaka till er." 
6 Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak, men själv tog han elden och kniven, och de gick båda tillsammans. 
7 Isak sade till sin far Abraham: "Far!" Han svarade: "Ja, min son?" Han sade: "Vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret?

8 Abraham svarade: "Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son." Så fortsatte de sin vandring tillsammans.
9 När de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden. 

10 Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. 
11 Då ropade HERRENS ängel till honom från himlen: "Abraham! Abraham!" Han svarade: "Här är jag." 
12 Då sade han: "Lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig din ende son."

Vi ska inte bländas av olika manifestationer...utan fråga var är offret? Det unika med Guds folk är att vi inte har några offer som är egentillverkade.
I en sann troendes gemenskap måste finnas ett offer till försoning för mina synder, och det offret är Jesus själv, Guds Lamm, som gav sitt liv för att vi skulle kunna bli räddade till ett evigt liv tillsammans med Honom i den himmelska världen. Om man inte bekänner Jesus som Herre och Messias, Guds Son så är det inte en sann troende gemenskap. 

Upp. 19:9 ”Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna."

Herren skickar en inbjudan: ”Vill du vara med?” Om du lämnar ditt liv åt Jesus och blir förlåten och renad genom Lammets blod så får du också vara med!

*****************************************
1. En liten stund med Jesus,
o vad den jämnar allt
och ger åt hela livet
en ny och ljus gestalt!
När jag är trött av vägen
och allt som möter mej,
en liten stund med Jesus,
och allt förändrar sej.

2. En liten stund med Jesus,
när synden gör mej ve
och otron vill mej hindra
att blott på ordet se.
En liten stund med Jesus,
och bördan lyftes av
och faller från min skuldra
i Kristi öppna grav.

3. En liten stund med Jesus,
och hjärtats oro flyr,
och blicken vändes åter
från jordens små bestyr
till livets verkligheter,
de ting som ej förgås
när himlarna och jorden
av sin förvandling nås.

4. En liten stund med Jesus,
vad frid den har med sej,
när kärlekslösa domar
av mänskor sårar mej.
Om missförstådd och sargad
från vänners krets jag går,
en liten stund med Jesus
dock helar alla sår.

5. En liten stund med Jesus,
vad kraft den har med sej,
vad lust den ger att vandra
den väg han visar mej,
vad mod den ger att leva
och lida för hans namn,
en ljuvlig försmak redan
av vilan i hans famn.

6. Så ge mej, käre Herre,
ja, ge mej ofta då
en liten stund med Jesus
i hemmets tysta vrå.
Mitt hjärtas djupa längtan
är denna enda blott:
en evighet med Jesus
- och allt, ja, allt är gott. 


av Lina Sandell

Inga kommentarer: